Yetenek Çözümleri

 

Yetenek Çözümleri alanında, kurum ve kişileri titiz ve profesyonel bir şekilde değerlendirerek doğru eşleşme yapmak birincil hedefimizi oluşturur.

Kurumlara ihtiyaç duydukları insan kaynağını sağlama konusunda hizmet sunan EXALT, deneyimli ve konusunda yetkin danışmanlarıyla kritik görevlere uygun yeteneklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Günümüzde, organizasyona katılacak yeteneklerin belirlenmesi ve seçilmesi sürecini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek kurumların rekabetçi avantajı haline gelmiştir. Bu durum doğru kişinin işe yerleştirilmesi kadar, sürecin hızlı işlemesini de gerektirmektedir. Bunun için EXALT, müşteriden brief almaktan başlayıp, yeteneklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ile devam eden süreç boyunca "her adımda optimum süre", ilkesiyle hareket eder. Kurum ve yeteneklerle "sürekli ve etkin iletişim" yaklaşımı da EXALT'ın verimli şekilde sonuç almak için öne çıkardığı bir diğer özelliğidir.

EXALT, kurumlara olduğu kadar adaylara da önem veren, saygı duyan ve her iki tarafı da gözeten bir şirkettir.

Sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanabilen, üreten, kendini değerli hisseden bireylerin içinde bulundukları toplumun refah ve gelişim seviyesine olumlu etkisi olduğunu bilen EXALT, yaptığı işin öneminin bilincindedir. Bu nedenle adayların işe uygunluğu kadar işin de adaylara uygunluğunu sorgulayan, çift yönlü, objektif bir değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.